Borudvar

 

    „A szőlő halála csak átváltozás… A szőlőből must lesz, a mustból bor. A szőlő ereje velünk marad, halálával kellett bevennie az időtlenséget. Ha körülnézel a pincében, vajon gondolsz arra, hogy isteneket őrzöl hordóidba zárva? Minden borospince a halhatatlanság szigete.” (Pilinszky János)

 

    Hát igen, ez egy nagy igazság. A Jurtanapokon is a Borudvar egy kis sziget, ahol mindenki előbb, vagy utóbb kiköt egy időre, és halhatatlannak érzi magát az isteni nedűk mellett. :-)

    Alsószeliben is nagy hagyománya van a borászatnak, és évente van borkóstolóval egybekötött verseny is. A Zele törzs tagjai között is akad már aranyérmes borosgazda, de nemcsak ő, hanem mi is szívesen iszogatjuk a bort. Ezért természetesnek, sőt szinte kötelezőnek tartottuk, hogy borkóstoló is legyen a Jurtanapokon. Ezért minden évben megnyílik a Borudvar, ahol neves felvidéki és magyarországi borászok kínálják a finomabbnál finomabb borokat.

 

  A Borudvarban az alábbi pincészetek nedűit kóstolhatja meg minden borkedvelő:

 • Molnár Kézműves Borászat – Nádszeg
 • Vezekényi Vinotéka – a Terra Hungarica borklub Felvidéki képviselője – Igaz borok Európa szívéből – Természethű, autentikus borok gazdag kínálata
 • Promitor Vinorum – Galánta
 • Elixír Borház – Mátrai borok: Ludányi András Pincészet, Bárdos Pincészet, Arias Pécsely
 • Vásárúti Vinotéka: Minőségi borok a Bátorkeszi borvidékről

 

    Az előző években az alábbi borászok és pincészetek borait kóstolhattuk meg:

 

 • Bott Frigyes, Örsújfalu;
 • Gallus pincészet - Misóczki András, Zomba;
 • Misóczki pince - Misóczki Béla, Zomba;
 • Szűcs Sándor, Zomba;
 • Éberhardt János, Zomba;
 • Strekov 1075 pincészet - Melecsky Tibor és Sütő Zsolt, Kürt;
 • Kasnyik Tamás, Kürt;
 • Zalaba J&D Pincészet – Muzsla;
 • Molnár Kézműves Borászat – Nádszeg;
 • Polgár Pincészet, Villány;
 • Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet - Villány.
 • Csernus Pincészet – Ipolynyék;
 • Sauska Pincészet – Villány, Tokaj;
 • Vino Helen – Negyed;
 • Vezekényi Vinotéka.
 
A bor dicséretére  népköltészetben és a magyar irodalomban is bőven akad példa, amely mutatja, hogy bizony az őseink életében is fontos szerepet játszott ez az ital:
 
Borász hiszekegy
 
Hiszek egy csutorában és
A borok Atyjában,
Ki fogantatott a szőlőhegytől,
Születik a tőkétől.
Kapától és késtől kínzattatik,
Karóhoz feszíttetik,
Meghala és leszüreteltetik.
Szálla alá pincébe,
Ott egy hétre megforrandó,
Onnan készen felhozandó,
Számára az embereknek.
Hiszek egy teli pohárban,
Bajaink elfeledésében,
Szerelemben, barátságban,
Jókedvünk feltámadásában
És az örök borivásban.
Ámen
 
Pinceköszöntő
 
Ó, Te áldott pince
Tele finom borokkal
Eljöttünk mi Hozzád
Kiszáradt torokkal.
S itt egy másnak öntünk
Mi jóbarátok
S rózsaszínben látjuk
E cudar világot.
   
A bor filozófiája
Hamvas Béla
(részletek)
 
(…) Először a víz borrá változik, másodszor a bor vérré változik. A víz az anyag, a bor a lélek, a vér a szellem. Az anyagból lélek, a lélekből szellem, ez a dupla átalakulás, melyet itt a földön át kell élnünk. (…)
(…) Minden bor egyéni. Minden borban (fajta, évjárat, táj, föld, kor) megismételhetetlen és utánozhatatlan géniusz él. A géniusz az olaj materializált alakja. Maszkja. A női test minden részének különös illata van, s ezt mással összetéveszteni nem lehet. Miért? Mert más-más kis daimón lakja. A bor spirituális olajtartalmú ital. Minden borban kis angyal lakik, aki, ha az ember a bort megissza, nem hal meg, hanem az emberben lakó megszámlálhatatlanul sok kis tündér és angyal közé kerül. Amikor az ember iszik, az érkező kis géniuszt a már bent lévők énekszóval és virágesővel fogadják. A kis tündérke el van bűvölve az örömtől majd meggyullad. Az emberben az örömláng árad el, és őt is elragadja. Ez ellen nem lehet védekezni. (…)
(…) Az ivásnál minden körülmény fontos. A bor természetéhez meg kell választani az évszakot és napszakot. Van henyélő bor, kacér bor, mesélő bor, tragikus bor. A legnagyobb érzéketlenségre vall, pl. kedélyes családi ebéden drámai bort inni. Ugyanilyen ízléstelenség hivatalos lakomán parázna bort inni. Ha egyedül vagy és kint, mindig keress távlatot; a bor szereti a magasságot és a kilátást, és szeret felülről nézni. (…)
(…) Minden lélek egésznek születik és egészségét nem veszítheti el. Légy okos, szerezd vissza egészségedet. A gyógyszer bárhol kapható. Igyál! Amit kínálok, a tisztaság olaja. Igyál, a többit majd hozza a bor. (…)
 
   
A bor eredete
Kolozsvári Grandpierre Emil
 
A bort Noé találta ki unalmában. Hat állat vérét keverte össze. A hat állat az oroszlán, a tigris, a medve, a disznó, a majom és a galamb volt. Ez a hatféle vér mutatkozik meg a részegek hatféle természetében. Van, ki büszke, mint az oroszlán, kegyetlen, mint a tigris, düledezik, mint a medve, disznó módjára sárban hentereg, majomhoz hasonlóan bujálkodik, vagy olyan szelíd, mint a galamb.
 
A borkő
Kolozsvári Grandpierre Emil
 
Szigeti József enyedi professzor egyik tanulóját küldte szekéren borért. Egy földesúr adományozta a bort a tudós professzornak, amiért a fiát a tudományba bevezette. A deák felült a professzor szekerére, elhajtott az uradalomba, fölrakta a hordót a szekérre, s mindjárt illogatni kezdte.
Mikor Enyed határába érkeztek, már tetemes híja volt a bornak. Gondolta a deák, hogy ebből baj lesz, mert a bort nemcsak ő szerette, hanem a gazdája is. Vesztegetésképpen megkínálta a kocsist a professzor borából, majd szólt neki, hogy gyűjtsön két kalapra való kavicsot. Maga is gyűjtött. Aztán a deák meg a kocsis leült a hordó mellé, s tömni kezdték kaviccsal. Addig tömték, mígnem a bor feljött, a hordó ismét megtelt.
Odahaza Enyeden Szigeti Józsefnek első dolga volt, hogy a bort megízlelje. Azt mindjárt látta, hogy a bort a deákja nem nádolta meg vízzel. Ennek utána békés nyugalommal illogatta a bort ebédhez, vacsorához, amíg el nem fogyott. Mikor a hordó kiürült, a professzor kiverette a seprőjét s látta, hogy módfelett sok a kavics benne. Magához hívatta a deákot s megkérdezte szigorúan:
Ehhez mit szól kegyelmed?
Eddig csak hírét hallottam a borkőnek válaszolta a deák, most legalább tudom, hogy csakugyan van.
 
Bölcsességek a borról:
 
Vörösmaty Mihály:
Bort megissza magyar ember,
Jól teszi;
Okkal móddal meg nem árthat
A szeszi.
 
Viktor Hugo:
A legnemesebb boroknak is van seprőjük.
 
Gorkij:
Amit az ember józan állapotba gondol, részegen kikotyogja.
 
Alkaliosz:
Borban az igazság.
 
Li Taj-Po:
…ahol bor árad, ott nincsen bánat.
 
Luther:
Aki nem szereti a bort, az asszonyt és dalt,
bolond marad egész életében.
 
Logau: 
Barátság, mit a bor szerez, egy éjjel tart csak, mint a szesz.
 
Logau:
Erszényednek árt a jó bor, ámde rossztól gyomrod senyved,
ne legyen baja gyomrodnak, legyen inkább erszényednek.
 
Samuel Johnson:
A bor az embert elégedettebbé teszi önmagával… A veszedelem azonban abban rejlik, hogy miközben az ember egyre jobban tetszik önmagának, annál kevésbé tetszik másoknak.
 
 
Hymnus a borhoz
József Attila
 
Bor, te dús örömelixír,
Bor, te táltos rőt pogány,
Csók az Élet ajakán,
Kedvesemnek várva vitt hír.
 
Vérem forrjon véled össze,
Bor, te férfikor teje,
Mindeneknek elseje,
Torkom érced hadd fürössze.
 
Bor, te ünnep ékes gyolcsa,
Május hímes köntöse,
Víg tüzek víg kürtöse,
Őserők tüz-istenkorcsa.
 
Bor, ma téged megrabollak,
Mellem érted döng s tüzel,
Bor, téged vasárnapollak.
 
Bor, ó égjünk, égjünk együtt el!
 
 
Meredek a pincegádor…
Petőfi Sándor
Meredek a pincegádor,
Nehéz teher az a mámor.
Hazafelé mendegéltem,
Terhe alatt összedőltem –
Összedőltem!
Elnyúltam a föld színére,
Megeredt az orrom vére.
Ha ott tégla nem lett volna:
Orrom vére nem folyt volna –
Nem folyt volna!
Nem járnék én a pincébe
Jó időbe', rosz időbe'…
De tehetek is én arról,
Hogy oly igen jó az a bor –
Jó az a bor!
 
          Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz
                      Csokonai Vitéz Mihály
 
Drága kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös kulacsocskám!
Érted halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.

Megvídító orcácskádat,
Csókra termett kerek szádat
Ha a számhoz szoríthatom,
Zsuzsiét nem csókolgatom.

Óh, hogy kótog a kebeled,
Melyben szívemet viseled!
Óh, milyen szép az ajakad
S arany láncra méltó nyakad!

Karcsú derekadon a váll
Halhéj nélkűl is szépen áll;
Nem úgy ám, mint a Mancié,
Vagy a majd megmondám kié.

Szép a hajad szép szála is,
Ha kis csikó hordozta is,
Nem akasztott ember haja,
Mint a Trézi rőt vuklija.

Édes a te danolásod,
Jérce-forma kotyogásod:
Kittykottyod innepi ének
Bús szívemnek, szegénykének.

Ha bánatim közlöm véled,
Egy szódra lelkem megéled;
Ha jókedvem csucsorodik,
Általad megszaporodik.

Mikor hideg szelek vagynak,
Elveszed mérgét a fagynak;
És mikor a hév nyár lankaszt,
Nékem te megfrissíted azt.

Óh, ha téged nem láthatlak,
Be óhajtlak, be siratlak!
S ha képed kezembe akad,
Szememből örömkönny fakad.

Téged hordozlak útamban,
Téged ölellek ágyamban;
És valahányszor felkelek,
Szerelmedről énekelek.
Együtt be sokszor feküdtünk,
Bár soha meg nem esküdtünk!
Az éjjel is, csak megintsem,
Együtt hálunk úgye, kincsem?

Óh, ha szívünk szerelmének
Kis zálogi születnének
S ott űlnének hosszú sorral
A kuckóban, tele borral!

Bárcsak a feleségemmel
Téged cserélhetnélek fel,
Hogy fiakat, leányokat
Szűlnél, apró kulacsokat:

Zsanám meg kulaccsá válna,
Borral mindég színig állna.
Az ő bőre úgyis csikó,
Beléférne négy-öt akó.

De jaj, engem ide-tova
Elvisz a Szent Mihály lova,
Szerelmed megemészt végre,
És te maradsz özvegységre.

Keserves sors! adjatok bort!
Lakjuk el előre a tort;
Ami menne más kutyába,
Jobb, megy a magunk torkába.

Akadtam még egy bankóra,
Kit szántam szemborítóra:
De vakságtól ki már nem fél,
Minek annak a szemfedél?

Kincsem, violám, rubintom!
Itt az utólsó forintom:
Érted adom ezt is, tubám!
Csak szádhoz érhessen a szám.

Óh, csókollak, óh, ölellek!
Míg moccanok, míg lehellek:
Tested tegyék hólttestemhez
És ezt az írást fejemhez:

„Útas, köszönj rám egy pint bort:
Itt látsz nyúgodni egy jámbort,
Kedves élete-párjával,
Csikóbőrös kulaccsával!”
  

Támogatóink:

 • bga20232.png
 • RTV_new.png
 • Alszeli.jpg
 • kontruss logo.jpg
 • DMW-Logo.png
 • bga20232.jpg
 • Stosz.jpg
 • Vitaflora.jpg
 • VetLM.jpg
 • VTetag.jpg
 • Felsoszeli.jpg
 • Nagy-pekseg-Farkasd.jpg
 • PremierCLP.jpg
 • Renczes.jpg
 • promitor_vinorum.jpg
 • KozmerKozmer.jpg
 • Colorprint.png
 • HK_Hungaria2.jpg
 • KM.png
 • Vamal.jpg
 • nagytrans.jpg
 • ASA-uj.jpg
 • Zelejurta.jpg
 • TTSK.jpg
 • BG.jpg
 • Alszik.jpg
 • MontazneSluzby.jpg
 • VargaRobert.jpg
 • profea-logo1.jpg
 • Steberg.jpg
 • MultiMedia.jpg
 • KM.jpg
 • Connect.jpg
 • renadstav.jpg
 • bga20231.jpg
 • mas.jpg
 • Avastav.jpg
 • Creatiwood.jpg
 • Molnar_line.jpg
 • szabadujsag.jpg
 • uvsk.jpg
 • AlfaService (Small).jpg
 • mona.jpg
 • Jaga.jpg
 • Betonmix.jpg
 • DBG.jpg
 • Delap.jpg
 • yokogawa.jpg
 • Juhos_frigo.jpg
 • micropix_new_logo.jpg
 • DoRe.jpg
 • TKZ.jpg
Köszöntsük ma Vazul nevű ismerőseinket!
IMG_1446.JPG