Falunkról

 

Alsószeli község  Zele (1217), Zeli (1237), Scely (1246), Scele (1271), Zeely (1313) és Zeley (1355) alakban fordul elő. A 15. században többnyire Zelynek hívják, ami Szeli történelmi alakja. Szelinek a középkor és az újkor folyamán több  birtokosa is volt: a 13. században az Abáké, a 14. századtól a Szécsényieké, a 15. század elejétől a Szemptei váruradalom része. Később, a 16. században Serédy Gáspár birtoka. A 17. században a Pállfyak szentgyörgyi uradalmáé, majd 1722-től azok alsónyárasdi uradalmáé. A falugazdaságának az életében a halászat jelentős szerepet játszott. A 17. század elején Alsószeli határában hat halastó volt. A Dudvágon vízimalom volt és hídvámot is szedtek rajta. Szintén a halászat ősi hagyományainak a bizonyítéka az a tény, hogy a község a pecsétjébe a 18.században halászszerszámot, varsát választott. A lakosság fő megélhetését a mezőgazdaság, a marhatartás biztosította.

Nevezetességek:

Országzászló - Millenniumi Emlékmű

Csaknem a falu közepén áll. Különböző helyi emlékünnepségek színhelye. Az emlékművet a falu lakói Alsószeli Magyarországhoz való visszacsatolásának emlékére emeltették.

Katolikus templom

1875-ben épült szecessziós stílusban, pszeudoromán elemekkel. Hajója porosz boltíves. Homlokzatát csak ablakok tagolják. Tornyát sarokpillérek díszítik, amelyek a falhoz kötődnek. A templomban található Keresztelő Szent János, Szeplőtelen Szűz Mária és a Szent Család képek a 19. század második feléből származnak.

 

Evangélikus templom

Az 1874-78-as évek között építették neoklasszikus stílusban, romantikus jegyekkel, Szeszler Mór építész tervei alapján. A belső tere oldalsó karzattal tagolt, homlokzata sávozással díszített. A templom nagy előnye a világosság, amelyet két sor ablak szolgáltat. Az oltárkép, amelynek címe Krisztus az olajfák hegyén Fleischmann György munkája 1878-ból. A keresztelőkút vörös almási márványból 1878-ból való. Az orgona Saskó Márton műve szintén 1878-ból.

  

Az első világháborúban elesettek hősi emlékműve

Az evanélikus templom előtt áll, Ferencz János losonci szobrász munkája. Az emlékmű térdelő honvédet ábrázol, egyik kezében zászlóval, a másikban pedik eltört karddal.

Szent Vendel szobra

A falu végén, a Galántára vezető út mellett áll Szent Vendel, az állattartók és a pásztorok védőszentjének szobra. Ahogy az a szobron lévő feliratból is kiderül: ,,Mézes Ferencz biroságábon csináltatott 1812”-ben.

Az alsószeli henger- és műmalom

A múlt század 20-as éveiből való. Homlokzatát téglából rakott falsávok tagolják - a fehér cementtégla díszítőelemként van használva. A malomban egészen 1960-ig őrölték a gabonát.

Kandia halastó

A Kandia nevű halastavon, amely a falu mellett található, horgászásra is van lehetőség.

További képek:

 

 

 

 

 

Forrás: Alsószeli honlapja

Fotó: Szabados László

 

Köszöntsük ma Ivó, Milán nevű ismerőseinket!
IMG_1496.JPG